• Grup de criança 2018-2019

  Un espai de trobada per a aquelles famílies que desitgen compartir les seves experiències, les seves frustracions i les seves alegries sentint-se escoltades i no jutjades.

  Jordi-Esther - rond

  Foto: Ima Garmendia

  Un espai per a famílies que volen posar en comú el seu dia a dia amb altres famílies que viuen o han viscut durant el embaràs i/o el naixement del seu fill/a i el seu desenvolupament des de la gestació fins els dos primers anys de vida.

  Un espai per persones que volen expressar-se de manera lliure tenint una mirada amorosa i respectuosa cap als seus fills i filles.

  Un espai per famílies que també volen veure, escoltar i aprendre per créixer junts.

  Horari: 11h a 13h

  Distantes: 20 octubre, 17 novembre, 19 tener, 16 febrer, 23 març, 27 abril, 18 maig, 15 juny.

  Activitat GRATUÏTA